Wijziging samenstelling bestuur

Onze voorzitter Johnny Sergooris heeft beslist om zijn voorzitters- en bestuursfunctie neer te leggen. Hij blijft wel de kleuren van onze club als fietsend lid verdedigen. We willen Johnny van harte bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid in onze club.

Pedro Detaye zal toetreden als nieuw bestuurslid. Langs deze weg willen we hem veel succes wensen!