Wijziging samenstelling bestuur

We melden jullie het ontslag van Eric Moreels als bestuurslid van De Mijnsprinters. Eric, bedankt voor jouw inzet en medewerking de voorbije jaren.

Uiteraard blijft Eric fietsend lid van onze club.