2022!

Eerst en vooral onze beste wensen voor het nieuwe jaar voor u en uw familie!

Dat 2022 vol sportieve uitdagingen mag zitten. Maar vooral dat een goede gezondheid en geluk mogen vooropstaan!

 

Zoals eerder vermeld zal de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 29 januari doorgaan, indien de Corona-maatregelen op dat moment het uiteraard toelaten. De receptie start om 18u30, waarbij de de club trakteert op enkele glaasjes bubbels en een hapje.

Om een duidelijk zicht te hebben op het aantal deelnemers, werken we zoals gewoonlijk met inschrijvingen. Graag een mail naar bestuur@mijnsprinters.com om door te geven of je al dan niet aanwezig zal zijn en met hoeveel personen. Elk lid kan inschrijven tot uiterlijk vrijdag 21 januari.

 

Uiteraard worden de geldende Corona-maatregelen tijdens de nieuwjaarsreceptie toegepast. Bij aankomst zal het Covid Safe Ticket gevraagd worden want verplicht voor horeca. Net zoals het dragen van het mondmakser als je niet aan tafel zit. Bovendien zouden we het ook appreciëren als iedereen op voorhand een zelftest zou doen. Dit in het belang van ons allen. Laat ons er een veilige en heel gezellige avond van maken!

 

We kijken er alvast naar uit.