ledenvergadering 18 december 2015

Beste leden,

eerst en vooral wenst het bestuur alle aanwezigen uitdrukkelijk te bedanken voor hun opkomst tijdens de ledenvergadering van vrijdag 18 december 2015.

Fe presentatie die werd voorgesteld door het bestuur is hieronder terug te vinden.

Tijdens deze vergadering werden de nieuwe manier van werken en de activiteiten voor het komende jaar 2016 voorgesteld.

Zoals besproken zijn er een aantal fundamentele wijzigingen aangebracht: met name het gebruik van een lidkaart en de startplaats. Dit alles vinden jullie terug in het aangepaste clubreglement en staat op onze site via volgende link clubreglement

De periode om zich in te schrijven voor het seizoen 2016 loopt van 18 december 2015 tot en met 29 januari 2016. Inschrijven nadien kan nog, maar geeft geen recht meer op het ontvangen van een nieuwjaarsgeschenk.

Tevens vinden jullie enkele sfeerfoto's van de ledenvergadering op foto's ledenvergadering

Voor alle vragen of opmerkingen kunt u zich steeds richten tot één van de bestuursleden of door een mail te sturen naar bestuur@mijnsprinters.com. Wij zorgen ervoor dat u dan zo spoedig mogelijk een antwoord terug krijgt.

Met sportieve groeten

het mijnsprinters bestuur

[pdf-embedder url="http://mijnsprinters.com/wp-content/uploads/2015/12/Ledenvergadering-2016.pdf"]D

Leave a Reply